088 0200 300 zorg@cedin.nl
Cedinzorg-logo

Aanmeldformulier vergoede dyslexiezorg | Scholen

Tussentijds opslaan    Nieuw Formulier   


Je gaat een leerling aanmelden voor dyslexiezorg bij Cedin. Je wordt vriendelijk verzocht dit aanmeldformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen.

Tussentijds kun je het aanmeldformulier opslaan om zo op een ander moment weer verder gaan.

Bij dit formulier hoort nog een aanmeldformulier dat door de ouder(s)/voogd wordt ingevuld. Pas wanneer wij beide aanmeldformulieren hebben ontvangen is de aanmelding compleet en zal het dossier aangemaakt worden. Hierna zullen wij verdere acties starten.

Gegevens leerling
Gegevens school
Incl. toevoeging
Contactgegevens
Onderwijsgegevens


Argumentatie voor vermoedelijke dyslexie
Stagnatie met vermelding instrumentarium en normcriteria
De resultaten tonen aan dat het technisch lezen stagneert, ondanks de intensieve extra ondersteuning die is geboden. Voor het vaststellen van dyslexie moet inzichtelijk zijn welke (extra) begeleiding geboden is op school. Er moet namelijk blijken dat, ondanks dat er op school ontzettend veel aan gedaan is om de leerling vooruit te laten gaan in het technisch lezen en/of spellen, de leerling geen verbetering laat zien. Dit bevestigt het vermoeden dat er sprake is van (ernstige) dyslexie. De minimale periode voor begeleiding bij de vergoede dyslexiezorg is twee keer 10-12 weken.

Beschrijving van het lees- en spellingsprobleem


Welke methodes worden er op school gehanteerd?
Duur en inhoud extra begeleiding op school
Is er een gerichte begeleiding (geweest) op zorgniveau 3 voor:
Door wie wordt/werd de extra begeleiding uitgevoerd?
Maatjeslezen en zelfstandig oefenen kan niet als extra begeleiding worden meegerekend om in aanmerking te komen voor vergoede zorg.

In welk verband is de extra begeleiding uitgevoerd?
Methode leesinterventie
Volgt de leerling momenteel een apart onderwijsprogramma voor:
Vermelding en beschrijving eventuele andere stoornissen.
Is er sprake van:
Op de volgende pagina kun je twee extra documenten toevoegen waarin beschreven staat wat de extra geboden begeleiding is geweest. (Wie heeft begeleiding gegeven? Hoeveel tijd is eraan besteed? Wat is de evaluatie geweest?. Dit kun je doen bij Extra begeleiding 1 en Extra begeleiding 2.

Opmerkingen


Handtekening namens bevoegd gezag
Bevoegd gezag
Toevoegen bijlagen
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Je dient een uitdraai van het leerlingvolgsysteem toe te voegen met alle vakken hierin opgenomen. (niet alleen DMT/spelling maar alle vakken).
Indien er sprake is van een doublure dan scores omrekenen volgens de ‘Richtlijn omgaan met doublures’ van het NKD.
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt


Toestemming vertegenwoordiger(s) (ouder(s), voogd of verzorger)De ouder(s)/voogd van de leerling kunnen via een separaat aanmeldformulier hun deel van de aanmelding invullen. Dit kan via het aanmeldformulier dyslexie voor ouders op de website van Cedin Zorg. Je kunt de volgende link aan ouders sturen als zij de aanmelding nog niet uitgevoerd hebben: https://formulieren.cedinzorg.nl/formulier/ouders-dyslexie


Formulier afronden & verzendenNadat je het aanmeldformulier hebt verzonden, ontvang je een bevestiging van de aanmelding op het door jou opgegeven e-mailadres. De aanmelding wordt door ons zo spoedig mogelijk verwerkt. Je ontvangt hierna per e-mail bericht van ons.

Vertegenwoordigers
Vertegenwoordiger 1
()

Vertegenwoordiger 2
()

Voorwaarden
Klik hier om de algemene voorwaarden te bekijken..

Door het verzenden van deze aanmelding bevestig je dat je akkoord gaat met de toestemmingen en voorwaarden zoals vermeld in dit digitale aanmeldformulier en het privacyreglement van Cedin.