Naar cedinzorg.nl   

Aanmeldformulier Scholen Vergoede Dyslexiezorg

Tussentijds opslaan    Nieuw Formulier   


Je gaat een leerling aanmelden voor dyslexiezorg bij Cedin. Je wordt vriendelijk verzocht dit aanmeldformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen.

Tussentijds kun je het aanmeldformulier opslaan om zo op een ander moment weer verder gaan.

Bij dit formulier hoort nog een aanmeldformulier dat door de ouder(s)/voogd wordt ingevuld. Pas wanneer wij beide aanmeldformulieren hebben ontvangen is de aanmelding compleet en zal het dossier aangemaakt worden. Hierna zullen wij verdere acties starten.

Gegevens leerling
Gegevens school
Incl. toevoeging
Contactgegevens
Onderwijsgegevens


Argumentatie voor vermoedelijke dyslexie
Stagnatie met vermelding instrumentarium en normcriteria (info)
Handreiking-voor-deinvulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3.pdf
De resultaten tonen aan dat het technisch lezen en/of spelling stagneert, ondanks de intensieve extra ondersteuning die is geboden. Voor het vaststellen van dyslexie moet inzichtelijk zijn welke (extra) begeleiding geboden is op school. Er moet namelijk blijken dat, ondanks dat er op school ontzettend veel aan gedaan is om de leerling vooruit te laten gaan in het technisch lezen en/of spellen, de leerling geen verbetering laat zien.Dit bevestigt het vermoeden dat er sprake is van (ernstige) dyslexie. De minimale periode voor begeleiding bij de vergoede dyslexiezorg is twee keer 10-12 weken.

Beschrijving van het lees- en spellingsprobleem


Welke methodes worden er op school gehanteerd?
Duur en inhoud extra begeleiding op school
Is er een gerichte begeleiding (geweest) voor:
Door wie wordt/werd de behandeling uitgevoerd? (info)
Maatjeslezen en zelfstandig oefenen kan niet als extra begeleiding worden meegerekend om in aanmerking te komen voor vergoede zorg.

In welk verband is de behandeling uitgevoerd?
Methode leesinterventie
Volgt het kind momenteel een apart onderwijsprogramma voor:
Vermelding en beschrijving eventuele andere stoornissen, is er sprake van:
Op de volgende pagina kunt u twee extra documenten toevoegen waarin beschreven staat wat de extra geboden begeleiding is geweest. (Wie heeft begeleiding gegeven, hoeveel tijd is eraan bestaadt en wat is de evaluatie geweest). Dit kunt u doen bij Extra begeleiding 1 en Extra begeleiding 2.

Opmerkingen


Handtekening namens bevoegd gezag
Bevoegd gezag
Toevoegen bijlagen
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt


Toestemming vertegenwoordiger(s) (ouder(s), voogd of verzorger)Ouders kunnen via een separaat hun deel van de aanmelding uitvoeren via het ouder formulier dyslexie op de website van Cedin Zorg. U kunt de volgende link aan de ouders aandragen, indien zij dit niet al zelf uitgevoerd hebben. https://formulieren.cedinzorg.nl/formulier/ouders-dyslexie


Formulier afronden & verzendenNadat je het aanmeldformulier hebt verzonden, ontvang je een bevestiging van de aanmelding op het door jou opgegeven e-mailadres. De aanmelding wordt door ons zo spoedig mogelijk verwerkt. Je ontvangt hierna per e-mail bericht van ons.

Vertegenwoordigers
Vertegenwoordiger 1
()

Vertegenwoordiger 2
()

Voorwaarden
U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Door het verzenden van deze aanmelding bevestigt u dat u akkoord bent gegaan met de toestemmingen en voorwaarden zoals vermeld in dit digitale aanmeldformulier en het privacy reglement van Cedin.