Naar cedinzorg.nl   

Aanmeldformulier Ouder(s) / Verzorger(s) Vergoede Dyslexiezorg

Tussentijds opslaan    Nieuw Formulier   


U gaat uw kind aanmelden voor dyslexiezorg uitgevoerd door medewerkers van Cedin. U wordt vriendelijk verzocht dit formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen.

Tussentijds kunt u de aanmelding opslaan om zo later door te kunnen gaan. Tevens heeft u de mogelijkheid documenten te uploaden.

Na het invullen van de aanmelding vragen wij u de antwoorden te bevestigen door op verzenden te drukken. Nadat u de aanmelding heeft verzonden krijgt u een bevestiging van de aanmelding op het door u opgegeven e-mailadres.


Gegevens kind
Incl. toevoeging
Gegevens (wettelijke) vertegenwoordigers (maximaal 5)Let op, wij mogen uw kind pas gaan begeleiden/behandelen nadat beide ouders en/of vertegenwoordigers de aanmelding (digitaal) ondertekend hebben.

Vertegenwoordiger
  Zijn er meer vertegenwoordigers? Zijn vader en moeder beide verantwoordelijk? Gebruik de blauwe knop om meer vertegenwoordigers toe te voegen.Gegevens school
BasisschoolIs er tijdens de basisschool:

Zijn er tijden de lagere school / basisschool problemen (geweest) met:Reden van aanmelding
Voorgeschiedenis
Spraak-/taalontwikkeling
Zijn er problemen (geweest) met:
Motoriek


Onderzoek bij een andere instelling of schoolbegeleidingsdienst
Therapeutische behandeling door een orthopedagoog, psycholoog of psychiater
Neurologisch onderzoek
Logopedie
Medicijnen
Leerproblemen in de familie
Extra


Onderzoeksopdracht

Sinds 1-1-2015 is de financiering van de Jeugdzorg bij de gemeente ondergebracht. Voor vergoede zorg hebben wij uw toestemming nodig voor gegevensuitwisseling met uw gemeente. Heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met Cedin.


Indien u voor nee kiest, zullen we (op het moment dat dit van toepassing is) vragen zelf contact op te nemen met uw gemeente.


Formulier afronden & verzendenNadat u de aanmelding heeft verzonden krijgt u een bevestiging van de aanmelding op het door u opgegeven e-mailadres. De medewerker van Cedin neemt contact met u op om het diagnostisch onderzoek in te plannen.


Vertegenwoordigers
U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Door het verzenden van deze aanmelding bevestigt u dat u akkoord bent gegaan met de toestemmingen en voorwaarden zoals vermeld in dit digitale aanmeldformulier en het privacy reglement van Cedin.