088 0200 300 zorg@cedin.nl
Cedinzorg-logo

Aanmeldformulier vergoede dyslexiezorg | Ouder(s) / verzorger(s)

Tussentijds opslaan    Nieuw Formulier   


Je gaat je kind aanmelden voor dyslexiezorg bij Cedin. Je wordt vriendelijk verzocht dit aanmeldformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen.

Tussentijds kun je het aanmeldformulier opslaan om zo op een ander moment weer verder gaan.

Bij dit formulier hoort nog een aanmeldformulier dat door school wordt ingevuld. Dit vormt gezamenlijk de aanmelding waarmee de medewerkers van Cedin aan de slag gaan.
Gegevens kind
Incl. toevoeging
Gegevens (wettelijke) vertegenwoordigersLet op, wij mogen jouw kind pas gaan begeleiden/behandelen nadat beide ouders en/of vertegenwoordigers de aanmelding (digitaal) ondertekend hebben.

Het gezag over een kind ligt bij degene(n) die beslissingsbevoegdheid heeft/hebben over belangrijke beslissingen in het leven van een kind.


Gegevens school
BasisschoolIs er tijdens de basisschool:

Zijn er tijdens de basisschool problemen (geweest) met:Reden van aanmelding
Voorgeschiedenis
Spraak-/taalontwikkeling
Zijn er problemen (geweest) met:
Motoriek


Onderzoek bij een andere instelling
Neurologisch onderzoek
Medicijnen
Leerproblemen in de familie
Extra


Toestemming

Jouw gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van de Jeugdzorg. Voor het aanvragen van vergoede dyslexiezorg moeten wij gegevens uitwisselen met je gemeente. Hiervoor hebben wij jouw toestemming nodig. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met Cedin.


Indien je voor nee kiest zullen we, op het moment dat dit van toepassing is, vragen zelf contact op te nemen met je gemeente.
(Zie www.nkd.nl)


Formulier afronden & verzendenNadat je het aanmeldformulier hebt verzonden, ontvang je een bevestiging van de aanmelding op het door jou opgegeven e-mailadres. De aanmelding wordt door ons zo spoedig mogelijk verwerkt. Je ontvangt hierna per e-mail bericht van ons.


Algemene voorwaarden
In de algemene voorwaarden van Cedin zijn de rechten en plichten van jullie als cliƫnt en van Cedin als zorgverlener opgenomen. Hierin wordt bijvoorbeeld vermeld dat een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd moet worden, anders worden er (deels) kosten in rekening gebracht. Je kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Wat gebeurt er met je aanmelding?
Nadat je het aanmeldformulier hebt verzonden, ontvangen alle gezaghebbenden van de aanmelding op het door jou opgegeven e-mailadres. Je aanmelding wordt door ons beoordeeld. Zodra dat gebeurd is, ontvang je per e-mail bericht van ons.

Met het verzenden van deze aanmelding bevestig je dat alle gezaghebbenden akkoord gaan met de toestemmingen en voorwaarden zoals vermeld in dit aanmeldformulier en het privacyreglement van Cedin.