Naar cedinzorg.nl   

Aanmeldformulier Ouder(s) / Verzorger(s) Vergoede Dyslexiezorg

Tussentijds opslaan    Nieuw Formulier   


Je gaat je kind aanmelden voor dyslexiezorg bij Cedin. Je wordt vriendelijk verzocht dit aanmeldformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen.

Tussentijds kun je het aanmeldformulier opslaan om zo op een ander moment weer verder gaan.

Bij dit formulier hoort nog een aanmeldformulier dat door school wordt ingevuld. Dit vormt gezamenlijk de aanmelding waarmee de medewerkers van Cedin aan de slag gaan.
Gegevens kind
Incl. toevoeging
Gegevens (wettelijke) vertegenwoordigers (maximaal 5)Let op, wij mogen uw kind pas gaan begeleiden/behandelen nadat beide ouders en/of vertegenwoordigers de aanmelding (digitaal) ondertekend hebben.

Vertegenwoordiger
  Zijn er meer vertegenwoordigers? Zijn vader en moeder beide verantwoordelijk? Gebruik de blauwe knop om meer vertegenwoordigers toe te voegen.Gegevens school
BasisschoolIs er tijdens de basisschool:

Zijn er tijden de lagere school / basisschool problemen (geweest) met:Reden van aanmelding
Voorgeschiedenis
Spraak-/taalontwikkeling
Zijn er problemen (geweest) met:
Motoriek


Onderzoek bij een andere instelling of schoolbegeleidingsdienst
Therapeutische behandeling door een orthopedagoog, psycholoog of psychiater
Neurologisch onderzoek
Logopedie
Medicijnen
Leerproblemen in de familie
Extra


Onderzoeksopdracht

Sinds 1-1-2015 is de financiering van de Jeugdzorg bij de gemeente ondergebracht. Voor vergoede zorg hebben wij uw toestemming nodig voor gegevensuitwisseling met uw gemeente. Heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met Cedin.


Indien u voor nee kiest, zullen we (op het moment dat dit van toepassing is) vragen zelf contact op te nemen met uw gemeente.


Formulier afronden & verzendenNadat je het aanmeldformulier hebt verzonden, ontvang je een bevestiging van de aanmelding op het door jou opgegeven e-mailadres. De aanmelding wordt door ons zo spoedig mogelijk verwerkt. Je ontvangt hierna per e-mail bericht van ons.


Vertegenwoordigers
U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Door het verzenden van deze aanmelding bevestigt u dat u akkoord bent gegaan met de toestemmingen en voorwaarden zoals vermeld in dit digitale aanmeldformulier en het privacy reglement van Cedin.