Naar cedinzorg.nl   

Aanmeldformulier Scholen Leerlingzorg

Tussentijds opslaan    Nieuw Formulier   


Contractpartner
Nadat u de aanmelding heeft afgerond, worden de ouders via de mail uitgenodigd om de oudervragenlijst in te vullen. Het aanmeldformulier van school en ouders vormen gezamenlijk de aanmelding waarmee de medewerkers van Cedin aan de slag gaan.

Tussentijds kunt u de aanmelding opslaan om zo later door te kunnen gaan. U heeft de mogelijkheid documenten te uploaden.
Na het invullen van de aanmelding vragen wij u de antwoorden te bevestigen door op verzenden te drukken. Nadat u de aanmelding heeft verzonden krijgt u een bevestiging van de aanmelding op het door u opgegeven e-mailadres.


Gegevens leerling en reden van aanmelding
Gezaghebbende ouder 1
Gezaghebbende ouder 2
Reden van aanmelding en vraagstelling


Informatie over de leerling
Cognitieve mogelijkheden
GedragsproblemenIs er mogelijk sprake van:

LeerproblemenZijn er moeilijkheden op het gebied van:

WerkhoudingZijn er moeilijkheden op het gebied van:

Fysiek
Taal-spraak
Sociaal-emotioneel
Beschrijf hieronder de belemmerende en bevorderende factoren:
Lijst van bijlagen
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt


Schoolgegevens
Incl. toevoeging
Contactgegevens


Nadat u de aanmelding heeft verzonden krijgt u een bevestiging van de aanmelding op het door u opgegeven e-mailadres. De door u opgegeven wettelijk vertegenwoordigers ontvangen automatisch een e-mail. In deze mail staan twee links. Een link waarmee ze naar het door u verzonden formulier krijgen om mee te kijken. Een tweede link met toegang tot een toestemmingsverklaring voor ouders.

De medewerker van Cedin neemt contact met u op om het diagnostisch onderzoek in te plannen.
Akkoord namens bevoegd gezag (Directeur/Locatieleider)
U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

U kunt het privacyregelement hier downloaden.

Nadat u de aanmelding heeft verzonden krijgt u een bevestiging van de aanmelding op het door u opgegeven e-mailadres van de contactpersoon en het bevoegd gezag.
Na afronding van de aanmelding door de gezaghebbende ouder(s) neemt de medewerker van Cedin contact met u op om het diagnostisch onderzoek in te plannen.