088 0200 300 zorg@cedin.nl
Cedinzorg-logo

Aanmeldformulier leerlingenzorg | Primair Onderwijs

Tussentijds opslaan    Nieuw Formulier   


Contractpartner
Je bent contractpartner als jouw school of schoolbestuur een overeenkomst met Cedin heeft voor psychologisch onderzoek.

Nadat je de aanmelding hebt afgerond, worden de ouders via de mail uitgenodigd om de oudervragenlijst in te vullen. Het aanmeldformulier van school en ouders vormen gezamenlijk de aanmelding waarmee de medewerkers van Cedin aan de slag gaan.

Tussentijds kun je je aanmelding opslaan, om de aanmelding op een later moment verder in te vullen. Nadat je de aanmelding hebt verzonden krijg je een bevestiging van de aanmelding op het door jouw opgegeven e-mailadres.


Gegevens leerling en reden van aanmelding
Gezaghebbende ouder 1
Gezaghebbende ouder 2
Reden van aanmelding en vraagstelling


Informatie over de leerling
Cognitieve mogelijkheden
GedragsproblemenIs er mogelijk sprake van:

LeerproblemenZijn er moeilijkheden op het gebied van:

WerkhoudingZijn er moeilijkheden op het gebied van:

Fysiek
Taal-spraak
Sociaal-emotioneel
Beschrijf hieronder de belemmerende en bevorderende factoren:
Lijst van bijlagen
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt
Toegestane bestandstypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt


Schoolgegevens
Incl. toevoeging
Contactgegevens


Nadat je de aanmelding hebt verzonden ontvang je een bevestiging van de aanmelding op het
oor jou opgegeven e-mailadres van de contactpersoon en het e-mailadres van het bevoegd
gezag van de school. Daarnaast ontvangen álle door jou opgegeven wettelijk
vertegenwoordigers automatisch een e-mail. In deze mail staan twee links:

  1. Een link waarmee ze naar het door jou verzonden formulier krijgen om mee te kijken.

  2. Een tweede link met toegang tot een aanmeldformulier voor ouders. Het
    aanmeldformulier van school en ouders vormen gezamenlijk de aanmelding waarmee de
    medewerkers van Cedin aan de slag gaan.

Zodra wij beide aanmeldformulieren volledig ingevuld hebben ontvangen, neemt een
medewerker van Cedin neemt contact met je op om het diagnostisch onderzoek in te plannen.
Akkoord namens bevoegd gezag (Directeur/Locatieleider)
Je kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Je kunt het privacyregelement hier downloaden.

Nadat je de aanmelding heeft verzonden krijg je een bevestiging van de aanmelding op het door jouw opgegeven e-mailadres van de contactpersoon en het bevoegd gezag.
Na afronding van de aanmelding door de gezaghebbende ouder(s) neemt de medewerker van Cedin contact met je op om het diagnostisch onderzoek in te plannen.