088 0200 300 zorg@cedin.nl
Cedinzorg-logo

Aanmeldformulier jeugdhulp | Ouder(s) / verzorger(s)

Tussentijds opslaan    Nieuw Formulier   


Je gaat jouw kind aanmelden voor jeugdhulp uitgevoerd door medewerkers van Cedin.
Je wordt vriendelijk verzocht dit formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen.

Tussentijds kun je het aanmeldformulier opslaan om zo op een ander moment weer verder gaan.
Algemeen


Gegevens kind/jongere
Incl. toevoeging
Gegevens (wettelijke) vertegenwoordigersLet op, wij mogen je kind pas gaan begeleiden/behandelen nadat beide ouders en/of vertegenwoordigers de aanmelding (digitaal) ondertekend hebben.

Het gezag over een kind ligt bij degene(n) die beslissingsbevoegdheid heeft/hebben over belangrijke beslissingen in het leven van een kind.
Gezinssamenstelling
Schoolgegevens
Wij nemen alleen contact op met de school als jij daar toestemming voor geeft. Mocht dit nodig zijn dan vragen wij daar tijdens het behandeltraject naar.


Reden van aanmelding
Eerdere of huidige dienstverlening
Relevante documentenVoeg hier relevante documenten toe die je met de aanmelding mee wilt sturen. Denk aan verslagen van huidige/eerdere hulpverlening, logopedie, fysiotherapie, schoolverslagen enz.


Gegevens huisarts
Gegevens apotheek
Gegevens gebiedsteam/wijkteam
Doorverwijzing
Wij nemen alleen contact op met de hiervoor genoemden partijen als jij daar toestemming voor geeft. Mocht dit nodig zijn dan vragen wij daar tijdens het behandeltraject naar.


ToestemmingenJouw gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van de Jeugdzorg. Voor het aanvragen van een beschikking voor het onderzoek en/of de behandeling moeten wij gegevens uitwisseling met je gemeente. Hiervoor hebben wij jouw toestemming nodig. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met Cedin.

Indien je voor nee kiest zullen we, op het moment dat dit van toepassing is, vragen zelf contact op te nemen met je gemeente.
Als je geselecteerd wordt voor deelname aan de audit wordt er contact met je gezocht voor verdere afstemming en toestemmingen.


Formulier afronden & verzendenAlgemene voorwaarden
In de algemene voorwaarden van Cedin zijn de rechten en plichten van jullie als cliënt en van Cedin als zorgverlener opgenomen. Hierin wordt bijvoorbeeld vermeld dat een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd moet worden, anders worden er (deels) kosten in rekening gebracht. Je kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Kinderen/jongeren vanaf 12 jaar zijn wettelijk verplicht toestemming te geven voor de aanmelding. Onderstaande vraag is dus alleen van toepassing als je kind 12 jaar of ouder is.
Wat gebeurt er met je aanmelding?
Nadat je het aanmeldformulier hebt verzonden, ontvangen alle gezaghebbenden een bevestiging van de aanmelding op het door jou opgegeven e-mailadres. Je aanmelding wordt door ons beoordeeld. Hierna ontvang je per e-mail bericht van ons.

Met het verzenden van deze aanmelding bevestig je dat alle gezaghebbenden akkoord gaan met de toestemmingen en voorwaarden zoals vermeld in dit aanmeldformulier en het privacyreglement van Cedin.