088 0200 300 zorg@cedin.nl
Cedinzorg-logo

Aanmeldformulier jeugdhulp | Jongere (16+)

Tussentijds opslaan    Nieuw Formulier   


Je gaat jezelf aanmelden voor jeugdhulp uitgevoerd door medewerkers van Cedin.
Je wordt vriendelijk verzocht dit formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen.

Tussentijds kun je het aanmeldformulier opslaan om zo op een ander moment weer verder gaan.
Algemeen


Jouw gegevens
Incl. toevoeging
Gegevens ouder(s)/voogdAls je 16 jaar of ouder bent mag je jezelf aanmelden voor jeugdhulp. Je ouder(s)/voogd hoeven hier geen toestemming voor te geven. Wel vinden wij het belangrijk om je ouder(s)/voogd bij de behandeling te betrekken als dat nodig is.

Gezinssamenstelling
Schoolgegevens
Wij nemen alleen contact op met je school als jij daar toestemming voor geeft. Mocht dit nodig zijn dan vragen wij daar tijdens het behandeltraject naar.


Reden van aanmelding
Eerdere of huidige dienstverlening
Relevante documentenVoeg hier relevante documenten toe die je met de aanmelding mee wilt sturen. Denk aan verslagen van huidige/eerdere hulpverlening, logopedie, fysiotherapie, schoolverslagen enz.


Gegevens huisarts
Gegevens apotheek
Gegevens gebiedsteam/wijkteam
Doorverwijzing
Wij nemen alleen contact op met de hiervoor genoemden partijen als jij daar toestemming voor geeft. Mocht dit nodig zijn dan vragen wij daar tijdens het behandeltraject naar.


ToestemmingenJouw gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van de Jeugdzorg. Voor het aanvragen van een beschikking voor het onderzoek en/of de behandeling moeten wij gegevens uitwisseling met je gemeente. Hiervoor hebben wij jouw toestemming nodig. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met Cedin.

Indien je voor nee kiest zullen we, op het moment dat dit van toepassing is, vragen zelf contact op te nemen met je gemeente.
Als je geselecteerd wordt voor deelname aan de audit wordt er contact met je gezocht voor verdere afstemming en toestemmingen.


Formulier afronden & verzendenNadat je de aanmelding hebt verzonden krijg je een bevestiging van de aanmelding op het door jou opgegeven e-mailadres. De medewerker van Cedin neemt contact met je op om het diagnostisch onderzoek in te plannen.


Algemene voorwaarden
In de algemene voorwaarden van Cedin zijn de rechten en plichten van jou als cliƫnt en van Cedin als zorgverlener opgenomen. Hierin wordt bijvoorbeeld vermeld dat een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd moet worden, anders worden er (deels) kosten in rekening gebracht. Je kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Wat gebeurt er met je aanmelding?
Nadat je het aanmeldformulier hebt verzonden, ontvang je een bevestiging van de aanmelding op het door jou opgegeven e-mailadres. Je aanmelding wordt door ons beoordeeld. Zodra dat gebeurd is, ontvang je per e-mail bericht van ons.

Met het verzenden van deze aanmelding bevestig je dat je akkoord gaan met de toestemmingen en voorwaarden zoals vermeld in dit aanmeldformulier en het privacyreglement van Cedin.